piątek, 03 grudnia 2021r.

dziś są imieniny: Franciszka, Ksawerego, Kasjana. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Prywatne śledztwo. Wypadek na kolei

Był gorący 1980 rok. Burzliwy sierpień. To właśnie wtedy, konkretnie 19 sierpnia doszło do straszliwego w skutkach wypadku kolejowego w Otłoczynie. Dlaczego się wydarzył, próbuje odpowiedzieć Anatol Noskowicz. Anatol NoskowiczJest autorem książki „Wypadek kolejowy pod Otłoczynem”, która niedawno ujrzała światło dzienne, wydana dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w co osobiście [...]

Chojnickie lotnisko

Dzisiaj trudno pewnie w to uwierzyć, jednak w Chojnicach przez wiele lat funkcjonowało lotnisko. Zostało założone przed pierwszą wojną światową, w okresie zaborów Pruskich. Położone było po wschodniej stronie Künststraße nach Berenter (szosa do Brus, dzisiaj ul. Kościerska). Lotnisko było obszarowo dość pokaźne, gdyż sięgało od dzisiejszego Cmentarza Komunalnego do Künststraße nach Danzig und [...]

Browarnictwo w Chojnicach

Pierwsze wzmianki o chojnickich piwowarskich tradycjach pochodzą z 1436 roku, kiedy to komtur człuchowski zakazał 4 cechom chojnickim warzyć słód i piwo na sprzedaż. Księga miejska przytacza liczne zarządzenia odnoszące się do piwa. W latach 1417 – 1436, rzemieślnicy Chojniccy otrzymują Wilkierze czyli przywileje cechowe. W roku1417 otrzymują je krawcy. W 1422 tkacze, rzeźnicy, szewcy, […]

Profesor Zabrocki

Profesor Zabrocki – wybitny językoznawca rodem z Czerska. Ludwik Zabrocki przyszedł na świat 24 listopada 1907 roku w Czersku (powiat chojnicki) w rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli rolnik i murarz Józef Zabrocki oraz Emma z domu Weinberg, córka leśniczego. W rodzinnej miejscowości chodził do szkoły powszechnej, a następnie kontynuował naukę w gimnazjum chojnickim. Po maturze […]

Niemiec – Polak. Dwa bratanki

Niemiec – Polak. Dwa bratanki RobertBertrandOldenburg pochodził z Gdańska, ówczesnej stolicy prowincji Prusy Zachodnie. Urodził się 27 lutego 1814 r. w rodzinie niemieckich katolików Ferdinanda i Anne Elisabeth z d. Rau. W Chojnicach przebywał przez dziewięć lat, kształcąc się w miejscowym gimnazjum. Przyjaźń z Polakami Od dzieciństwa pociągała go wiedza. Edukację gimnazjalną rozpoczął jednak [...]

Andrzej Lorbiecki – incydenty graniczne

W lutowym numerze „Chojniczanina” z roku 2018, pisałem o incydentach granicznych na terenie placówki Straży Granicznej w Charzykowie1. Przeszukując własne materiały archiwalne o całkowicie odmiennej tematyce, natknąłem się na ciekawe zapiski, które po powiązaniu w jedną całość, pokazują mało znany incydent graniczny a jednocześnie losy wcześniej nie znanego podchorążego Wojska Polskiego. [...]

Pasjonat nauki i oświaty

Jednym z korespondentów Wojciecha Kętrzyńskiego, zasłużonego polskiego historyka i językoznawcy okresu zaboru pruskiego, był urodzony w Chojnicach Franciszek Loeper. Uczony i społecznik Warto przypomnieć Czytelnikom Chojniczanina najpierw postać Wojciecha Kętrzyńskieg (1838-1918). Był on synem Polaka Józefa Winklera, oficera armii pruskiej, i Niemki Eleonory z d. Raabe. Literatura [...]

Andrzej Lorbiecki: Domy z reparacyjnej pożyczki

Spacerując chojnickimi ulicami, napotykamy na charakterystyczne budynki z czerwonej cegły. Większa ich część jest usytuowana w rejonie ul. Ceynowy i należała do Zakładu Poprawczego. Dwa w rejonie dawnych Zakładów Mięsnych przy ul. Zielonej, jeden przy ul. Towarowej nr 1. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wszystkie te budynki oraz kilka innych, dziś już nie istniejących, […]

Andrzej Lorbiecki: Karczmy powiatu chojnickiego

Jak podaje encyklopedia – Karczma (gospoda, zajazd; dawniej też austeria, arenda, harenda, oberża) to budynek pełniący funkcję wyszynku, miejsca spotkań i zabaw miejscowej ludności oraz domu zajezdnego przeznaczonego dla podróżnych. Historia karczm w Polsce datuje się od wczesnego średniowiecza i związana jest z prawem propinacji. Początkowo stanowiły własność władcy, który nadawał [...]

1 września 1939 roku pod Krojantami

1 września 1939 roku okolice Krojant stały się rejonem walk między 18 Pułkiem Ułanów Pomorskich a niemiecką 20 Dywizją Zmotoryzowaną. Niemcy planowali przedostać się w kierunku Chojnic i dalej do Grudziądza. Polacy byli zmuszeni do ewakuacji przez rzekę Brdę. 18 Pułk Ułanów by osłonić odwrót piechoty polskiej miał w związku z tym wykonać natarcie na […]

Andrzej Lorbiecki: Pruskie pomniki w Chojnicach

Początków militarnej rywalizacji Francji i Niemiec można doszukiwać się w podziale imperium Karola Wielkiego. Jednak jej nowoczesne przejawy mają swe źródło w wojnach rewolucyjnych. Francuzi zapamiętali dwa niemieckie mocarstwa; Prusy i Austrię, jako najeźdźców z lat 1793 i zwycięzców wojen kończących epokę napoleońską. Natomiast w pamięci Niemców Francuzi zapisali się jako okupanci z lat [...]

Augustianie w Chojnicach

Zakon Świętego Augustyna – zgromadzenie zakonne założone we Włoszech przez papieża Aleksandra IV 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot pustelniczych (eremickich), które żyły według reguły świętego Augustyna z Hippony. Pod koniec XIII wieku Zakon upodobnił się do zakonu żebrzącego; zakonnicy opuszczali eremy, tworzyli klasztory w miastach, głosili kazania, przyjęli zasadę [...]

Andrzej Lorbiecki: Niemieckie koszary w Chojnicach

Zaraz po zajęciu miasta w dniu 1 września 1939r. niemiecka armia przystosowała do swoich celów opuszczone koszary polskie. W pierwszej kolejności wojska niemieckie zajęły koszary 1 Batalionu Strzelców przy ul. Świętopełka, oraz stare koszary przy ul. Nowe Miasto. W miarę rozwoju sytuacji na froncie, w Chojnicach zaczęło brakować miejsca dla maszerujących wojsk. Szczególnie dało się […]

Andrzej Lorbiecki: Pruskie kanały kanalizacyjne w Chojnicach cz. 2

W 1868 roku lustro jeziora obniżono o 2 stopy. Młyn wodny który służył miastu od 508 lat częściowo rozebrano a koło wodne młyna unieruchomiono. Kolejne osuszanie jeziora Zakonnego nastąpiło w sierpniu 1894 r. ponownie obniżono taflę jeziora. Dalsze osuszanie jeziora nastąpiło w czerwcu 1923 r. i w lipcu 1924 r. Mimo bagrowania mułu i ponoszenia […]

Andrzej Lorbiecki: Dywersyjna akcja niemieckich pociągów pancernych

Nieprawdziwe wręcz fantastyczne opowieści dotyczące niemieckiego pociągu pancernego na stacji w Chojnicach krążą do dzisiaj. Jak powiedział największy propagandzista III Rzeszy „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Dziś po latach trudno jest dociec prawdzie, a najtrudniej sprostować wydane drukiem opisy. Jedynie żmudna weryfikacja dokumentów i wspomnień z tamtych lat doprowadza [...]