czwartek, 19 września 2019r.

dziś są imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Andrzej Lorbiecki: Pruskie pomniki w Chojnicach

Początków militarnej rywalizacji Francji i Niemiec można doszukiwać się w podziale imperium Karola Wielkiego. Jednak jej nowoczesne przejawy mają swe źródło w wojnach rewolucyjnych. Francuzi zapamiętali dwa niemieckie mocarstwa; Prusy i Austrię, jako najeźdźców z lat 1793 i zwycięzców wojen kończących epokę napoleońską. Natomiast w pamięci Niemców Francuzi zapisali się jako okupanci z lat [...]

Augustianie w Chojnicach

Zakon Świętego Augustyna – zgromadzenie zakonne założone we Włoszech przez papieża Aleksandra IV 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot pustelniczych (eremickich), które żyły według reguły świętego Augustyna z Hippony. Pod koniec XIII wieku Zakon upodobnił się do zakonu żebrzącego; zakonnicy opuszczali eremy, tworzyli klasztory w miastach, głosili kazania, przyjęli zasadę [...]

Andrzej Lorbiecki: Niemieckie koszary w Chojnicach

Zaraz po zajęciu miasta w dniu 1 września 1939r. niemiecka armia przystosowała do swoich celów opuszczone koszary polskie. W pierwszej kolejności wojska niemieckie zajęły koszary 1 Batalionu Strzelców przy ul. Świętopełka, oraz stare koszary przy ul. Nowe Miasto. W miarę rozwoju sytuacji na froncie, w Chojnicach zaczęło brakować miejsca dla maszerujących wojsk. Szczególnie dało się […]

Andrzej Lorbiecki: Pruskie kanały kanalizacyjne w Chojnicach cz. 2

W 1868 roku lustro jeziora obniżono o 2 stopy. Młyn wodny który służył miastu od 508 lat częściowo rozebrano a koło wodne młyna unieruchomiono. Kolejne osuszanie jeziora Zakonnego nastąpiło w sierpniu 1894 r. ponownie obniżono taflę jeziora. Dalsze osuszanie jeziora nastąpiło w czerwcu 1923 r. i w lipcu 1924 r. Mimo bagrowania mułu i ponoszenia […]

Andrzej Lorbiecki: Dywersyjna akcja niemieckich pociągów pancernych

Nieprawdziwe wręcz fantastyczne opowieści dotyczące niemieckiego pociągu pancernego na stacji w Chojnicach krążą do dzisiaj. Jak powiedział największy propagandzista III Rzeszy „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Dziś po latach trudno jest dociec prawdzie, a najtrudniej sprostować wydane drukiem opisy. Jedynie żmudna weryfikacja dokumentów i wspomnień z tamtych lat doprowadza [...]

Antykrzyżacka opozycja w Chojnicach

Dzieje Chojnic połowy XV wieku związały się z istnieniem i działalnością Związku Pruskiego co przyczyniło się do powrotu Pomorza Gdańskiego i Chojnic do Królestwa Polskiego w 1466 roku. W 1309 r. całe Pomorze Wschodnie, wraz z Chojnicami zostało zajęte przez Krzyżaków. Na znaczenie Chojnic w państwie zakonnym wpływało położenie miasta. Zatrzymywali się w nim kurierzy […]

Uroczystości pogrzebowe ofiar „Doliny Śmierci”

W lipcowym wydaniu gazety przedstawiam państwu zdjęcia, które zostały zrobione w czasie konduktu żałobnego i samej uroczystości pogrzebowej zamordowanych na polach igielskich, w jednej z największych zbiorowych mogił w czasie II wojny światowej na Pomorzu – „ Dolinie Śmierci”. Zdjęcia zostały zrobione 8 grudnia 1945 roku, na jednym z nich doskonale jeszcze widać zniszczenia [...]

Andrzej Lorbiecki: Pruskie kanały kanalizacyjne w Chojnicach

Dzisiejszy kształt jednolitego terenu denno-morenowego wokół Chojnic zawdzięczamy okresowi „lodowcowemu”. Pozostałością z tego okresu były dwa miejskie jeziora. Zakonne położone na południe od miasta i Cegielniane otaczające miasto od północy. W średniowieczu miasto miało charakter wybitnie warowny a jeziora stanowiły dodatkowe zabezpieczenie przed najazdem. Jezioro Zakonne rozciągało się od [...]

Wiesława Gołuńska: „Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii – Część III

Szczególną rolę w poznawaniu procesu dziejowego przypisuje się analizie źródeł historycznych. Stanowią one przedmiot badań nad historią „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach. Do źródeł historycznych, pisanych, aktowych należą dokumenty, np. świadectwa szkolne, dyplomy a także legitymacje. Tego rodzaju materiał badawczy stanowi Dyplom „Medalu Zwycięstwa i Wolności”. Został on nadany, [...]

Zasłużeni dla Miasta Chojnice

Pierwszy Starosta w III RP – Janusz Palmowski Urodził się 19 września 1958 w Chojnicach, jako jeden z trojga dzieci Ireny (z domu Brieger) i Feliksa Palmowskiego. Ukończył szkołę podstawową numer 2 w Chojnicach, Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, a następnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy. Do lat 90 pracował w Instytucie Hodowli Ziemiaka w […]

Herb Chojnic

Nazwa Chojnice wywodzi się od nazwy charakterystycznego dla okalającej miasto puszczy pospolitego drzewa iglastego – choina, w liczbie mnogiej: chojny. Pisownia miasta na przestrzeni dziejów kształtowała się w następujący sposób: Choinicia, Honitcze, Choynicze, Chonecia, Conicia, Conecium, Konazia, Konnitz, Kunitz, Conic, Konitz. Również z puszczą związany jest herb miasta, gdyż Chojnice [...]

Wiesława Gołuńska: „Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii – Część II

Jedną z form odtwarzania faktów historycznych jest analiza źródeł historycznych materialnych, ikonograficznych. W przypadku prowadzenia procesu badawczego przeszłości obiektu, jaki stanowi placówka oświatowa, funkcję źródeł pełnią obok dokumentacji fotografie. Znajomość historii regionalnej, poparta informacjami pochodzącymi od świadków tamtych wydarzeń pozwala określić czas powstania [...]

Wiesława Gołuńska: „Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii

W II połowie XIX wieku wzrosła w Chojnicach liczba szkół. Wybudowano gmach szkoły ludowej dla chłopców (obecna Szkoła Podstawowa nr 1) oraz gmach wyższej szkoły dla dziewcząt, nazywanej szkołą ludową dla dziewcząt (dawne Gimnazjum nr 2, obecnie część budynków Szkoły Podstawowej nr 1). W wyniku wybudowania tych szkół w mieście nastąpił podział chojnickiej szkoły elementarnej […]

Chojnickie obchody Świąt państwowych

W majowym wydaniu gazety pragnę państwu zaprezentować niezwykłe zdjęcie w formacie pocztówkowym z mojej kolekcji zrobione podczas defilady w 1928 r., przedstawiające dowództwo chojnickiej jednostki wojskowej jak i postać Burmistrza Alojzego Sobierajczyka (pierwszy od prawej). W miesiącu maju przypada bodajże najważniejsze państwowe święto w naszym kraju. W dwudziestoleciu międzywojennym [...]

Andrzej Lorbiecki: Operacja „Wózek” część II

Jednym z uczestników operacji „Ciotka”, którą w 1936 roku przemianowano na „Wózek”, był kierownik pociągów tranzytowych Leon Drążkowski zam. w Chojnicach przy ul.Igielskiej (dzisiaj Derdowskiego) nr 4. Rolę pośrednika przy werbunku spełniał – podobnie jak w kilku innych przypadkach – inżynier Adolf Polkowski, naczelnik Odcinka Drogowego, PKP w Chojnicach. Drążkowski rozpracowywał pociągi [...]