sobota, 18 listopada 2017r.

dziś są imieniny: Romana, Klaudyny, Karoliny. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Rynek – ok. 1910 rok

Rysunek przedstawia północno-wschodnią pierzeję rynku około roku 1910. Centralną część zajmuje wybudowany w roku 1904 ratusz miejski, który wraz z widoczną ścianą rynku przetrwał II wojnę światową w stanie praktycznie nienaru- szonym. Ratusz to budynek neogotycki, murowany z czerwonej cegły, z modernistyczną elewacją zdobioną reliefami stiu- kowymi. Dwupiętrowy z trzecim piętrem w szczycie, [...]

Sąd Powiatowy – rok 1925

Wraz z lokacją miasta na prawie chełmińskim samorząd miejski otrzymał uprawnienia sądownicze. Przywilej ten potwierdził w roku 1593 Król Zygmunt III. W roku 1727 utworzono w Chojni- cach sąd papilarny zajmujący się sprawami podziału schedy spadkowej, a w 1744 sąd wetowy (organ Rady Miejskiej, nadzo- rujący sprawy policyjno-handlowe). Chojnice były także sie- dzibą sądu ziemskiego […]

Domy na murach

Budowa miejskich umocnień Chojnic przypada na pierwszą poło- wę XIV wieku. Krzyżacy, w miejscu wcześniejszych konstrukcji drewniano-ziemnych z okresu książęcego, w ciągu kilkudzie- sięciu lat wznieśli wokół miasta ciąg kamienno-ceglanych murów obronnych. Wzniesione w dolnej strefie z kamienia łamanego o warstwach wyrównywanych drobnymi kamykami i gru- zem ceglanym. W wyższych strefach [...]

Chojnickie kościoły – 1908 rok.

Widok chojnickich kościołów od strony wschodniej to klasyka chojnickich widoków. Zanim nie wybudowano ratusza był to najchętniej wykorzystywany w różnego typu wydawnictwach mo- tyw. Z lewej strony niczym nie przesłonięta Fara. Potężna trójnawowa, halowa świątynia wzniesiona w stylu gotyku po- morskiego (nadwiślańskiego) z czerwonej cegły na podmurówce z głazów granitowych. Początki jej budowy [...]

Ulica Młyńska – 1937 rok.

Rysunek przedstawia fragment ulicy Młyńskiej około roku 1937. Dzisiaj ten fragment miasta wygląda zupełnie inaczej. Kamienice z prawej strony rysunku o numerach 6 i 8 istnieją do dnia dzisiejszego, chociaż z lekko przebudowanymi fasada- mi. Dawniej pod numerem 6 (skrajna prawa cześć rysunku) był „Skład kolonialny i delikatesów”, który prowadził Tonn Her- ber. Na parterze […]

Zabytki Chojnic – Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrze- ścijańskiej powstało 10 maja 1835r. w Holenderskim Heythuy- sen. Siostry przybyły do Chojnic 10 października 1867 roku i zaangażowały się w prace opiekuńczowychowawcze, pro- wadziły przedszkole, szkołę elementarną i sierociniec, a dom sióstr zwany był Zakładem św. Boromeusza. Na potrzeby sióstr na piętrze zakładu zorganizowano małą [...]

Zabytki Chojnic – Kościół pojezuicki (gimnazjalny)

Dwunastego marca 1619 roku z Nowych Szkotów pod Gdańskiem do Chojnic przybyli dwaj Jezuici. Pierwotny drewniany kościół jezuicki (przeniesiony w roku 1640 z Doręgowic staraniem superiora Jerzego Halsziegera) spłonął 16 sierpnia 1712 roku. Jezuici rozpoczęli więc budowę nowego, już murowanego kościoła w roku 1718 (położenie kamienia węgielnego. Zasad- niczy okres budowy kościoła, wg. projektu [...]

Zabytki Chojnic – Brama Człuchowska (Kamienna)

Rysunek przedstawia dawną ulicę Człuchowską (obecnie 31 stycznia) wraz z Bramą Człuchowską w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Ten fragment miasta zachował się w stanie praktycznie nie naruszonym. Stojące tu kamienice zostały w większości wybudowane po najtragiczniejszym w historii mias- ta pożarze, który wybuchł 15 kwietnia 1742 roku pomiędzy godziną 24.00 a 1.00 w nocy w stajni […]

Zabytki Chojnic – Fabryka wódek i likierów Kaźmierskiego

Widoczna na rysunku neogotycka kamienica to w rzeczywistości wybudowany w roku 1923 biurowiec chojnickiej fabryki wódek i likierów. Firmę założył 1 października 1836 roku pochodzący z Sępólna Krajeńskiego Żyd Riewe Lewin (alias Lewiński). W roku 1919, po 82 latach pozostawania w rękach założyciela i jego rodziny, firmę przejął Antoni Kaźmierski. Wówczas to, do wybudowanego w […]

Dworzec kolejowy

Dla pozbawionych naturalnych dróg komunikacyjnych (morze, rzeka) Chojnic budowa w roku 1871 dworca kolejowego, a co za tym idzie włączenie do pruskiej sieci kolejowej było momentem przełomowym. Z sennego trzy tysięcznego miasteczka przekształciły się w znaczny węzeł kolejowy i dynamiczny ośrodek regionalny. Kolej ta łączyła Berlin z Gdańskiem i Królewcem w ramach Królewskich Kolei Wschodnich. [...]

Zabytki Chojnic – Budynek Starostwa Powiatowego

13 września 1772, na podstawie traktatu rozbiorowego, władzę nad ziemią chojnicką przejęły Prusy. Niebawem utworzony został Powiat Chojnicki na którego czele stał starosta (niem. Landrat). Pierwszych starostów mianował osobiście Król Prus Fryderyk II Wielki. W latach późniejszych kandy- datów na starostów przedstawiał sejmik powiatowy. Pierwszym starostą został Werner Ernst von Lettow, a [...]

„Dramat Stolicy” i „Polskie zamachy na Hitlera”

Miesiąc wrzesień nieodzownie kojarzy nam się z wybuchem II wojny światowej w 1939 r. ale pamiętajmy też, iż przez cały wrzesień 1944 roku toczyły się rozpaczliwe walki w naszej stolicy, w związku z wybuchem powstania. W swoich zbiorach wyszukałem więc zdjęcia ściśle związane z dramatem naszej stolicy. Pierwsze z nich to wrzesień 1939 r. Ukazuje […]

Trzy cmentarze – trzy tablice cz. 1 Początek terroru

Umilkły już ostatnie strzały niemieckiego natarcia, i około godz. 16.00 okupant zajmuje miasto. Wtaczają się pierwsze kolumny niemieckich wojsk, witane entuzjastycznie przez miejscowych Volksdeutschów. „Sypały się kwiaty, lały się łzy radości i uniesienia. W imieniu miasta witał uroczystą przemową fryzjer Ziemann, dziękując za wyzwolenie na które dwadzieścia długich lat czekać było trzeba”. [...]

Mąż stanu – Leon Janta Połczyński

LEON JANTA POŁCZYŃSKI (1867-1961) maturzysta z 1886 r., filomata chojnicki, ziemianin, działacz narodowy w okresie zaboru pruskiego, doktor obojga praw, społecznik, polityk, publicysta i mąż stanu Syn parlamentarzysty Urodził się 150 lat temu – 25 maja 1867 r. w Wysokiej k. Tucholi jako syn Adama, działacza narodowego i parlamentarzysty, i Leontyny z Zabłockich. Absolwent gimnazjum […]

Stary Rynek

W lipcowym wydaniu gazety mam przyjemność przedstawić Państwu dwie pocztówki z widokiem na chojnicki Stary Rynek. Pierwsza z nich została wysłana w 1909 roku, druga zaś przedstawia okres wojenny, już po zburzeniu kościoła św. Trójcy. Po fotografiach nietrudno zauważyć, iż nasze ścisłe centrum miasta było swoistą giełdą gdzie chojniczanie tłumnie przychodzili na zakupy. Na pierwszej […]