środa, 17 stycznia 2018r.

dziś są imieniny: Antoniego, Rościsława, Jana. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Andrzej Lorbiecki. Chojnickie młyny.

Młyny na tutejszym terenie pojawiają się za czasów panowania Krzyżaków. W 1348r. folusz nad jez. Łukomie (jez.Charzykowskie) nadaje komtur człuchowski Jan von Barkenfelde. Następnie w 1360r. wiel- ki mistrz Zakonu Winrych von Kniprode, nadaje miastu Chojnice na wieczną własność dwa młyny wodne (jeden położony przy mieście a drugi w majątku rycerskim Dolina)(Dunkenzagen). Młyn położony przy [...]

Andrzej Lorbiecki. Tajemnica zapomnianych figur. Część 2.

Największą była grota „Zbawiciel który krwią się poci” znajdująca się nad kostnicą. Podczas rewitalizacji chciano ją całkowicie rozebrać i bezpowrotnie zniszczyć. Jednak za wstawiennictwem mieszkańców Chojnic, została ocalona. Figury są odlewem gipsowym i znajdują się w bardzo złym stanie technicznym, będą odnowione jeżeli znajdą się na to pieniądze. W 1917 roku w górnym ogrodzie przy […]

Andrzej Lorbiecki. Tajemnica zapomnianych figur. Część 1.

Podczas rewitalizacji starego szpitala w latach 2005-2008, dokonano również częściowej przebudowy jego otoczenia. Rozpoczęto budowę nowych schodków prowadzących na wzgórze nad starą kostnicą. W trakcie prac usunięto krzaki i stary betonowy płot, którego elementy przysłaniały starą zapomnianą przez wielu mieszkańców Chojnic figurę „Anioła Stróża z dzieckiem”. Pomimo tego, że figura jest bardzo [...]

Andrzej Lorbiecki. Tajemnica zapomnianego kamienia.

Sięgając do minionych wieków, wiele dróg Pomorza gdańskiego w swym historycznym przebiegu przetrwało do dzisiaj. Towarzyszą im nie tylko charakterystyczne aleje przydrożne, ale także i inne zabytki związa- ne z drogą, w tym: mosty, wiadukty, karczmy, a także kamienie przydrożne tzw. kamienie milowe. W naszym regionie możemy natknąć się na różnego rodzaju takich kamieni wkopanych […]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 8 – Trzy tablice.

Czas odbudowy kraju i inne bieżące, piętrzące się problemy miasta zaprzątały umysły rządzących i nikt nie zajmował się upamiętnieniem miejsc w których doszło do rozstrzeliwań. Dopiero w 1950 roku wybrano okazałe miejsce na „Ostró- wku” przyjmując za miejsce upamiętniające całą „Dolinę Śmierci” i inne miejsca kaźni. Postawiono tam pierwszy drew- niany krzyż upamiętniając to miejsce. […]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 7 – Trzy cmentarze.

Lata biegły, wieńce i wiązanki na cmentarzu bohaterów więdły, w dzień Wszystkich Świętych paliły się znicze, cmentarz odwiedzały rodziny zamordowanych, tylko chojniccy historycy nie pofatygowali się by porozmawiać i spisać te wtedy jeszcze świeże relacje. Z drugiej strony pokolenie które to przeżyło, było przekonane, że pamięć o tych wydarzeniach nie zaginie na wieki. Przekazywano historię [...]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 6 – Pochówki.

Pierwszym pochówkiem, który przerodził się w wielką manifestację mieszkańców miasta, był pogrzeb trzech ofiar ekshumowanych w Lasku Miejskim. „Dnia 6 VII 1945r. stanęły przed żałobnym ołtarzem wzniesionym przez młodzież chojnicką 3 trumny mieszczące szczątki ofiar, zamordowanych w lesie miejskim za strzelnicą na drodze do Jarcewa i to: ucznia gimna- zjalnego Władysława Schreibera, Leona [...]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 5 – Ekshumacje.

Pomimo usilnych starań Niemcom nie udało się zataić przed światem swoich zbrodni. Pilnowano by egzekucji dokonywać w miejscach ustronnych, a mimo tego trafiali się naoczni świadkowie, między inny- mi, sami uciekinierzy z miejsc kaźni, którzy dają świadectwo prawdzie. Ogromu tych zbrodni nie dało by się ukryć. Kilka dni po dokonanym mordzie w lasku miejskim na […]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 4 – Terroru część dalsza.

Krajowe Zakłady opieki Społecznej posiadają „wiejącą grozą” historię. W tych murach tłumiono rozpacz i męki męczeńskie, setki ludzi przeżywały tu okropne katusze fizyczne i moralne, stąd wreszcie wychodzili wszyscy ci nieszczęśnicy w dolinę, by tam w końcu znaleźć upragniony spokój i wybawienie, jakie dopiero śmierć sama dać im mogła. Podać wszystkie nazwiska tych, którzy wyszli […]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 3 – Ucieczki.

Rozstrzeliwań dokonywano w różnych do dziś dokońca nieustalonych miejscach miasta. Te znane to: Pola Daleckiego i Lasek Doksa – (dzisiejsze osiedle Leśne, okolice nowego szpitala), oraz Lasek Miejski i najbar- dziej osławione Pola Igielskie nazwane po wojnie „Doliną Śmierci”. Pola Igielskie czyli cała „Dolina Śmierci” dzieliła się na: „Witki” – (jest to dzisiejszy rejon od […]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 2 – Terror.

Dobrosąsiedzkie stosunki panujące po I wojnie światowej, zatarły czujność Polaków. Nikomu, nawet w najbardziejchorobliwych i koszmarnych marzeniach do głowy nie przyszło, że wczorajsi dobroduszni sąsiedzi zmienią się w potworną hitlerowską bestię i nie cofną się nawet przed dokonaniem mordu, by zagrabić dom, umeblowane miesz- kanie, czy teren urodzajnej ziemi. Taki plan, Niemcy realizowali, [...]

Andrzej Lorbiecki. Trzy cmentarze – trzy tablice. Część 1 – Początki terroru

Umilkły już ostatnie strzały niemieckiego natarcia, i około godz. 16.00 okupant zajmuje miasto. Wtaczają siępierwsze kolumny niemieckich wojsk, witane entuzjastycznie przez miejscowych Volksdeutschów. „Sypały się kwiaty, lały się łzy radości i uniesienia. W imieniu miasta witał uroczystą przemową fryzjer Ziemann, dziękując za wyzwo- lenie na które dwadzieścia długich lat czekać było trzeba”. [...]

Rynek – ok. 1910 rok

Rysunek przedstawia północno-wschodnią pierzeję rynku około roku 1910. Centralną część zajmuje wybudowany w roku 1904 ratusz miejski, który wraz z widoczną ścianą rynku przetrwał II wojnę światową w stanie praktycznie nienaru- szonym. Ratusz to budynek neogotycki, murowany z czerwonej cegły, z modernistyczną elewacją zdobioną reliefami stiu- kowymi. Dwupiętrowy z trzecim piętrem w szczycie, [...]

Sąd Powiatowy – rok 1925

Wraz z lokacją miasta na prawie chełmińskim samorząd miejski otrzymał uprawnienia sądownicze. Przywilej ten potwierdził w roku 1593 Król Zygmunt III. W roku 1727 utworzono w Chojni- cach sąd papilarny zajmujący się sprawami podziału schedy spadkowej, a w 1744 sąd wetowy (organ Rady Miejskiej, nadzo- rujący sprawy policyjno-handlowe). Chojnice były także sie- dzibą sądu ziemskiego […]

Domy na murach

Budowa miejskich umocnień Chojnic przypada na pierwszą poło- wę XIV wieku. Krzyżacy, w miejscu wcześniejszych konstrukcji drewniano-ziemnych z okresu książęcego, w ciągu kilkudzie- sięciu lat wznieśli wokół miasta ciąg kamienno-ceglanych murów obronnych. Wzniesione w dolnej strefie z kamienia łamanego o warstwach wyrównywanych drobnymi kamykami i gru- zem ceglanym. W wyższych strefach [...]