poniedziałek, 15 lipca 2019r.

dziś są imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Wiesława Gołuńska: „Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii – Część III

Szczególną rolę w poznawaniu procesu dziejowego przypisuje się analizie źródeł historycznych. Stanowią one przedmiot badań nad historią „czerwonej szkoły” dla dziewcząt w Chojnicach. Do źródeł historycznych, pisanych, aktowych należą dokumenty, np. świadectwa szkolne, dyplomy a także legitymacje. Tego rodzaju materiał badawczy stanowi Dyplom „Medalu Zwycięstwa i Wolności”. Został on nadany, [...]

Zasłużeni dla Miasta Chojnice

Pierwszy Starosta w III RP – Janusz Palmowski Urodził się 19 września 1958 w Chojnicach, jako jeden z trojga dzieci Ireny (z domu Brieger) i Feliksa Palmowskiego. Ukończył szkołę podstawową numer 2 w Chojnicach, Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich, a następnie Wyższą Szkołę Inżynierską w Bydgoszczy. Do lat 90 pracował w Instytucie Hodowli Ziemiaka w […]

Herb Chojnic

Nazwa Chojnice wywodzi się od nazwy charakterystycznego dla okalającej miasto puszczy pospolitego drzewa iglastego – choina, w liczbie mnogiej: chojny. Pisownia miasta na przestrzeni dziejów kształtowała się w następujący sposób: Choinicia, Honitcze, Choynicze, Chonecia, Conicia, Conecium, Konazia, Konnitz, Kunitz, Conic, Konitz. Również z puszczą związany jest herb miasta, gdyż Chojnice [...]

Wiesława Gołuńska: „Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii – Część II

Jedną z form odtwarzania faktów historycznych jest analiza źródeł historycznych materialnych, ikonograficznych. W przypadku prowadzenia procesu badawczego przeszłości obiektu, jaki stanowi placówka oświatowa, funkcję źródeł pełnią obok dokumentacji fotografie. Znajomość historii regionalnej, poparta informacjami pochodzącymi od świadków tamtych wydarzeń pozwala określić czas powstania [...]

Wiesława Gołuńska: „Czerwona szkoła” dla dziewcząt na starej fotografii

W II połowie XIX wieku wzrosła w Chojnicach liczba szkół. Wybudowano gmach szkoły ludowej dla chłopców (obecna Szkoła Podstawowa nr 1) oraz gmach wyższej szkoły dla dziewcząt, nazywanej szkołą ludową dla dziewcząt (dawne Gimnazjum nr 2, obecnie część budynków Szkoły Podstawowej nr 1). W wyniku wybudowania tych szkół w mieście nastąpił podział chojnickiej szkoły elementarnej […]

Chojnickie obchody Świąt państwowych

W majowym wydaniu gazety pragnę państwu zaprezentować niezwykłe zdjęcie w formacie pocztówkowym z mojej kolekcji zrobione podczas defilady w 1928 r., przedstawiające dowództwo chojnickiej jednostki wojskowej jak i postać Burmistrza Alojzego Sobierajczyka (pierwszy od prawej). W miesiącu maju przypada bodajże najważniejsze państwowe święto w naszym kraju. W dwudziestoleciu międzywojennym [...]

Andrzej Lorbiecki: Operacja „Wózek” część II

Jednym z uczestników operacji „Ciotka”, którą w 1936 roku przemianowano na „Wózek”, był kierownik pociągów tranzytowych Leon Drążkowski zam. w Chojnicach przy ul.Igielskiej (dzisiaj Derdowskiego) nr 4. Rolę pośrednika przy werbunku spełniał – podobnie jak w kilku innych przypadkach – inżynier Adolf Polkowski, naczelnik Odcinka Drogowego, PKP w Chojnicach. Drążkowski rozpracowywał pociągi [...]

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

Konstytucja 3 Maja – uchwalona została 3 maja 1791 roku. Regulowała prawo Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ład do zanarchizowanych rządów magnaterii. Była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie i drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 3 maja 1791 [...]

Harcerski duch

Stefan Łukowicz urodził się 26 sierpnia 1894 r. w Dziemianach (powiat kościerski) jako syn zamożnego rolnika (kaszubskiego gbura) Jana i Józefiny z d. Bukowskiej. Z Krakowa do Chojnic Łukowicz kształcił się w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Chojnicach, gdzie był w latach 1908-1913 aktywnym członkiem tajnego Towarzystwa Tomasza Zana (TTZ). W wakacje letnie 1911 r. wziął […]

Zarys historii najstarszej parafii chojnickiej

W centrum Chojnic znajduje się bazylika pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela. Jest najstarszym kościołem w mieście. Budowę rozpoczęto w XIV wieku, na miejscu poprzedniego, drewnianego, Domu Bożego. Świątynia reprezentuje pomorski styl gotycki. Ten halowy, trójnawowy kościół, był wielokrotnie niszczony i zawsze odbudowywany. Chojnicki ośrodek miejski kształtował się na przełomie XII [...]

Andrzej Lorbiecki: Operacja „Wózek”

Pozyskanie informacji o sile i zamiarach potencjalnego przeciwnika decydowało nieraz o przetrwaniu całych społeczności. W Polsce, w dwudziestoleciu międzywojennym zadania takie realizował Oddział II Sztabu Generalnego. Prowadził on działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze na terenie Rzeczypospolitej i poza jej granicami. W sferze jego zainteresowań, w naturalny sposób znalazły się również [...]

Andrzej Lorbiecki. Stacja pomp w Krojantach

W 1772 r. następuje pierwszy rozbiór Polski, Pomorze przechodzi pod panowanie Królestwa Prus. Miasto Chojnice zostaje przemianowane na Konitz. W tym nowym podziale administracyjnym Konitz staje się stolicą pruskiego powiatu, co podniosło rangę miasta w regionie. Pierwsza wzmianka o poprowadzeniu linii kolejowej przez Konitz, pojawiła się wraz z pierwszymi propozycjami budowy magistrali [...]

Andrzej Lorbiecki. Tajemnica nieopisanego zdjęcia.

W latach 70 XX wieku, poszukując zdjęć z września 1939r., natknąłem się na charakterystyczne zdjęcie ukazujące przemarsz kolumny pancernej. Zdjęcie jest podpisane: „Niemcy wkraczają do Polski”. To zdjęcie w różnych odsłonach pojawiało się na stronach Internetu, opisane jako „1 września 1939r. Niemcy przekraczają granice Polski”, jednak nigdzie nie znalazłem jakiegokolwiek opisu gdzie mogło by [...]

Andrzej Lorbiecki. Schrony bojowe pozycji osłonowej Rytel. Cz. 2

Pozycja Rytel, mimo ogromnego wysiłku dowództwa i żołnierzy 35 pułku piechoty nie została ukończona do wybuchu wojny. Zdatnych do walki było tylko 23 % schronów, pozostałe były w różnym stadium budowy. Największym mankamentem linii obronnej było otwarte skrzydło pod Pamiętowem, co umożliwiało nieprzyjacielowi wejście na tyłu obrońców. Nocą z 31 sierpnia na 1 września 1939 […]

Andrzej Lorbiecki. Schrony bojowe pozycji osłonowej Rytel

W 1939 roku oprócz podwójnej linii okopów i zasieków z drutu kolczastego z potykaczami, wykonanych w newralgicznych punktach obrony, wyrąbano przesieki w lasach, umożliwiające prowadzenie ognia z broni maszynowej. Całość uzupełniono polami minowymi, przeszkodami przeciwpancernymi. Na stanowiska ciężkich karabinów maszynowych przygotowano schrony drewniane, przykryte ziemią. Wytrzymywały one [...]