Chojniczanie 100 – lecia (1920 – 2020)

W takim plebiscycie Czytelnicy Chojniczanina.pl mogą uczestniczyć tylko raz w życiu! Z okazji zbliżającej się 100-ej rocznicy powrotu Chojnic do odrodzonej Rzeczypospolitej, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z redakcją miesięcznika Chojniczanin.pl organizują plebiscyt „Chojniczanie 100-lecia (1920-2020)”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach – Pan Antoni Szlanga.

Organizator powołał Kapitułę Plebiscytową, której zadaniem było wyłonienie kandydatur, zamieszczenie ich na Liście Nominowanych, oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, obliczeniem punktacji i sporządzeniem protokołu a także losowaniem nagród dla uczestników.


Bieszk Stefan

Pisarz i działacz kaszubski, wychowawca i nauczyciel w Państwowym Gimnazjum Klasycznym Męskim, animator ruchu harcerskiego i żeglarskiego, autor dramatów o historii miasta.


Buchholz Wojciech

Historyk, dyrektor i nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich, autor artykułów o historii miasta. Działacz społeczno-kulturalny.


Chamier Ciemiński Leszek

Pierwszy po transformacji ustrojowej Burmistrz miasta (1990-1992). Działacz opozycji demokratycznej, pasjonat żeglarstwa.


Finster Arseniusz

Burmistrz miasta od 1998 r. Dr nauk ekonomicznych, mgr inż. mechanik. Autor i współtwórca licznych inicjatyw służących rozwojowi gospodarczemu i społecznemu miasta.


Gierszewski Franciszek

Organista, kompozytor, dyrygent chórów (m.in. Lutni) w farze. Jako pierwszy Polak po II wojnie światowej otrzymał papieski Order św. Grzegorza Wielkiego za krzewienie muzyki religijnej.


Guentzel Tadeusz

Mistrz piekarski, właściciel najstarszej, działającej do dziś, piekarni. Samorządowiec, starszy cechu, członek bractwa kurkowego (uhonorowany przez Prezydenta RP).


Klajna Irena

Pierwsza i dotychczas jedyna kobieta Naczelnik miasta (1974-75). Samorządowiec, działaczka harcerska i żeglarska. Wieloletnia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.


Klepin Jan

Nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego (ob. Technikum nr 2). Popularyzator wiedzy ekologicznej i przyrodniczej, społecznik.


Kłos Aleksander

Ksiądz prałat, budowniczy i proboszcz parafii MBKP. Dziekan dekanatu chojnickiego, kanonik honorowy kapituły katedralnej w Pelplinie. Społecznik, działacz charytatywny.


Kuffel Bogdan

Nauczyciel, działacz kulturalny, samorządowiec, regionalista, historyk i muzealnik. Założyciel DKF „Cisza”.Twórca i starszy Bractwa Rycerskiego herbu Tur. Redaktor wydawnictw.


Lewandowski Roman

Ksiądz, proboszcz parafii p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela, kanonik gremialny kapituły kolegiackiej w Kamieniu Krajeńskim. Opiekun duchowy podziemnej „Solidarności”.


Look Witold

Historyk regionu, archiwista. Współinicjator „Zeszytów Chojnickich”. Autor licznych publikacji o przeszłości miasta i ziemi chojnickiej. Kierownik Archiwum Państwowego w Chojnicach


Łukowicz Jan Paweł

Dr nauk medycznych, chirurg wojskowy podczas I wojny światowej, dyrektor szpitala, mecenas kultury, współtwórca Towarzystwa Miłośników Chojnic i Okolicy. Pasjonat myślistwa.


Makowski Albin

Prawnik, społecznik, działacz kulturalny. Twórca kolekcji historyczno-regionalnej, w tym zbiorów troistycznych. Współzałożyciel oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.


Ostrowski Kazimierz

Dziennikarz, kierownik oddziału „Gazety Pomorskiej”, regionalista, polonista, autor licznych publikacji dotyczących historii miasta i ziemi chojnickiej, redaktor „Dziejów Chojnic”.


Pabich Franciszek

Sekretarz i główny księgowy sądu. Działacz harcerski, regionalista, współzałożyciel „Zeszytów Chojnickich” i „Baszty”, historyk papiernictwa pomorskiego, znawca filigranów.


Paczkowska Ludomiła

Dyrektor SP nr 1, społecznik. Rzecznik praw dziecka, mediator sądowy, samorządowiec. Działaczka TPD, ambasador ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”.


Rolbiecki Stanisław

Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Chojnicach (1950-1973). Organizator gospodarki komunalnej, opieki społecznej i życia kulturalno-oświatowego w mieście.


Rydzkowski Julian

Kupiec, regionalista, założyciel i kustosz muzeum, współzałożyciel licznych towarzystw, np. chóru „Lutnia” czy ChTK. Inicjator „Zeszytów Chojnickich”. Samorządowiec, społecznik.


Sikorski Stanisław

Pierwszy Starosta Chojnicki w II RP, ziemianin wywodzący się z rodziny o długich tradycjach patriotycznych, parlamentarzysta, działacz gospodarczy i społeczny.


Sobierajczyk Alojzy

Lekarz, pierwszy Burmistrz w odrodzonej Rzeczypospolitej (1920-1934). Przyczynił się do repolonizacji miasta i jego rozwoju społeczno-gospodarczego.


Stamm Bronisława

Działaczka niepodległościowa. 31 stycznia 1920 r. w stroju krakowskim na balkonie ratusza, podczas powitania polskich oddziałów, symbolicznie zerwała kajdany pruskiej niewoli.


Stromski Zbigniew

Archiwista, historyk regionu, autor chojnickiego słownika biograficznego „Pamięci godni”. Działacz towarzystw kulturalnych, autor licznych publikacji o przeszłości miasta.


Szczepański Klemens

Nauczyciel, regionalista, społecznik, działacz ZNP, ZKP i ChTK, redaktor „Zeszytów Chojnickich”, autor książek i artykułów poświęconych okresowi II wojny światowej.


Tumińska Adelgund

Franciszkanka. Absolwentka Szkoły Gospodarstwa Domowego. Pracowała w biurze lekarskim Zakładu św. Boromeusza. Zamordowana 15.02.1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej.


Tyborska Wanda

Nauczycielka, dyrektorka muzeum. Doprowadziła do odbudowy wielu zabytkowych obiektów oraz utworzenia biblioteki muzealnej i galerii sztuki współczesnej. Prezes ChTK.


Weiland Otton

Kuśnierz i szkutnik. Inicjator utworzenia Klubu Żeglarskiego Chojnice – pierwszego stowarzyszenia żeglarzy śródlądowych w II RP. Konstruktor bojerów, pionier żeglarstwa lodowego.


Winiecka Grażyna

Prawnik, prezes sądu. Działaczka kulturalna, prezes ChTK. Prezes zarządu fundacji „Szarża pod Krojantami”.


W bieżącym numerze oraz w numerze styczniowym zamieścimy kupony plebiscytowe. Wypełnione kupony prosimy wrzucać do urn plebiscytowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Wysoka 3) oraz w Promocji Regionu Chojnickiego (Stary Rynek 4). Kupony można także wysyłać pocztą na adres redakcji (Stary Rynek 9-10) z dopiskiem „Plebiscyt”. Kupony należy wycinać z naszego miesięcznika bądź pobierać ze strony internetowej www.chojniczanin.pl

Prosimy o wskazanie na kuponie trzech osób godnych Państwa zdaniem uhonorowania w Plebiscycie oraz podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko i nr telefonu) – dzięki którym będziemy mogli wylosować nagrodzone kupony.

Wśród uczestników Plebiscytu zostaną bowiem wylosowane nagrody rzeczowe związane z naszym miastem. Kupony należy składać bądź wysyłać od 10 grudnia br. do 25 stycznia 2020 roku.

Rozstrzygnięcie Plebiscytu – wyłonienie Chojniczanina 100-lecia i wręczenie nagród dla uczestników nastąpi 4 lutego 2020 r. o godz. 16:00 w sali obrad Ratusza.

Każdy uczestnik Plebiscytu może głosować tylko 1 raz (przekazać jeden kupon plebiscytowy). Możemy głosować nie tylko na osoby z Listy Nominowanych, ale również na inne osoby (o udokumentowanym dorobku dla Chojnic i jego mieszkańców).

Szczegółowy regulamin Plebiscytu dostępny jest u Organizatora.

Kazimierz Jaruszewski
Przewodniczący Kapituły Plebiscytowej

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.