Komunikat z chojnickiego ratusza

chojnice

Burmistrz Miasta Chojnice informuje, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od dnia 5 października 2020 roku wstęp interesantów do Urzędu Miejskiego w Chojnicach będzie odbywał się według następujących zasad:

1. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą dokumentację należy składać w skrzynce pocztowej znajdującej się przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Chojnicach, za pośrednictwem placówki pocztowej, bądź kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Urzędu Miejskiego w Chojnicach telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). Wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach www.miastochojnice.pl oraz pod numerem telefonu 523971800.

2. Urząd Stanu Cywilnego w Chojnicach będzie przyjmował tylko i wyłącznie po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny przyjęcia interesanta. Ustalenie terminu i godziny przyjęcia interesantów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Chojnicach należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 523971800 wew. 34, 30, 56 lub telefon komórkowy 500-825-087.

3. Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmował wnioski z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Ustalenie terminu i godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Spraw Obywatelskich należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 523971800 wew. 31, 32.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjmuje wnioski z zakresu:
-świadczenia usług komunalnych,
-wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
-wydawania decyzji na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody,
-wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
Ustalenie terminu i godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 52 3971800 wew. 18, 28, 38, 76.

5. Wydział Planowania Przestrzennego przyjmuje wnioski z zakresu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustalenie terminu i godziny przyjęcia interesantów w Wydziale Planowania Przestrzennego należy uzgodnić telefonicznie pod numerem telefonu 523971800 wew. 41, 39.

6. Kasa Urzędu Miejskiego w Chojnicach będzie czynna – od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 14.00, z tym zastrzeżeniem, iż przy okienku kasowym przebywać może tylko jedna osoba. Zaleca się, by płatności i należności publicznoprawne regulować w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.

Ograniczenie pracy Urzędu Miejskiego w Chojnicach w opisanym wyżej zakresie obowiązuje do odwołania.

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.