poniedziałek, 24 stycznia 2022r.

dziś są imieniny: Felicji, Franciszka, Rafa?a. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Chojnice dawniej i dziś – Jeziora

Osada chojnicka powstała w wieku XII na przesmyku między Jeziorem Cegielnianym i Jeziorem Zakonnym.Życie miejskie, skupione było w obrębie rozpadających się murów i na dwóch przedmieściach: Człuchowskim i Gdańskim.Chylące się ku ruinie bramy miejskie: Młyńska i Gdańska zostały rozebrane.Podobny los dotknął część średniowiecznych murów miejskich.W połowie XIX wieku osuszono jezioro Cegielniane [...]

Oblicza szarży – początki tradycji kawaleryjskich

Nowożytność Z tradycjami kawaleryjskimi naszego regionu wiąże się szarża pod Krojantami.Od kilku lat te tradycje nabrały szczególnego charakteru.Na tzw. Polu Szarży pod Krojantami w pierwszą niedzielę września jesteśmy świadkami rekonstrukcji wydarzeń związanych z walkami 18 pułku ułanów 1 IX 1939 roku.Na taktykę walk ułańskich i sukces militarny wpłynęło wielowiekowe doświadczenie polskiej [...]

Tomasz Chełmiński. Mistrz iluzji

Jeden z najwybitniejszych europejskich iluzjonistów drugiej połowy XX wieku.Tomasz Józef Chełmiński urodził się w Szpitalu Miejskim w Chojnicach 17 września 1929 r.Jego ojcem był Józef Chełmiński, redaktor wydawanego w Chojnicach „Dziennika Pomorskiego”, matką zaś Janina Chełmińska z d. Lipińska.Rodzina mieszkała w kamienicy czynszowej przy ul. Dworcowej 52 w Chojnicach (teraz Dworcowa 8). [...]

Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Powstało 10 maja 1835 roku w Heythuysen w Holandii.Założycielką była uboga, prosta kobieta Katarzyna Damen.Jej dewizą życiową stały się słowa: Bóg się zatroszczy – Deus providebit.Katarzyna wzrastała w okresie rozruchów politycznych i religijnych, natomiast w domu rodzinnym – w atmosferze zawierzenia Bogu. Ta prosta kobieta, która nie posiadając [...]

Schrony bojowe pozycji osłonowej Rytel

Wszyscy znamy z historii słynne linie obronne składające sięz betonowych bunkrów różnej wielkości. Każdy słyszało „Wale Pomorskim”, „Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym”czy słynnej „Linii Maginota”. Niewielu z chojniczan wie jednako polskiej przedwojennej linii obronnej, składającej sięz sześciu betonowych bunkrów, a znajdującej się kilkanaściekilometrów na południe od Chojnic. W 1939 roku [...]

Arkadiusz Liss

Proboszczowie i administratorzy parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach po II wojnie światowej. Arkadiusz Liss — ksiądz, proboszcz parafii pw. Ścięcia św. Jana w Chojnicach od 15 stycznia 1947 roku do 9 czerwca 1974 roku. Ksiądz dr teologii, proboszcz fary. Urodził się 12 stycznia w Dzierżążnie k. Tczewa w rodzinie rolnika Szymona i […]

Chojnickie kościoły ewangelickie w czasach Reformacji

Przewroty religijne dotyczące XVI stulecia w starostwie człuchowskim nieodwracalnie łączą się z dwoma starostami człuchowskimi, ojcem i synem Januszem i Stanisławem Latalskimi. W 1555 roku miasto Chojnice najbardziej znaczne w człuchowskim starostwie, przyjęło urzędowo wyznanie augsburskie. Pierwszym ogniskiem luteranizmu w Chojnicach był klasztor augustianów fundowany w 1356 roku, (do roku [...]

Chojnickie nekropolie – Cmentarz ruski

Piechota wojsk rosyjskich w 1762 roku: tworzyli ją grenadierzy i muszkieterzy (rys. W. Gołuńska).

Prywatne śledztwo. Wypadek na kolei

Był gorący 1980 rok. Burzliwy sierpień. To właśnie wtedy, konkretnie 19 sierpnia doszło do straszliwego w skutkach wypadku kolejowego w Otłoczynie. Dlaczego się wydarzył, próbuje odpowiedzieć Anatol Noskowicz. Anatol NoskowiczJest autorem książki „Wypadek kolejowy pod Otłoczynem”, która niedawno ujrzała światło dzienne, wydana dzięki pomocy Urzędu Miejskiego w Chojnicach, w co osobiście [...]

Chojnickie lotnisko

Dzisiaj trudno pewnie w to uwierzyć, jednak w Chojnicach przez wiele lat funkcjonowało lotnisko. Zostało założone przed pierwszą wojną światową, w okresie zaborów Pruskich. Położone było po wschodniej stronie Künststraße nach Berenter (szosa do Brus, dzisiaj ul. Kościerska). Lotnisko było obszarowo dość pokaźne, gdyż sięgało od dzisiejszego Cmentarza Komunalnego do Künststraße nach Danzig und [...]

Browarnictwo w Chojnicach

Pierwsze wzmianki o chojnickich piwowarskich tradycjach pochodzą z 1436 roku, kiedy to komtur człuchowski zakazał 4 cechom chojnickim warzyć słód i piwo na sprzedaż. Księga miejska przytacza liczne zarządzenia odnoszące się do piwa. W latach 1417 – 1436, rzemieślnicy Chojniccy otrzymują Wilkierze czyli przywileje cechowe. W roku1417 otrzymują je krawcy. W 1422 tkacze, rzeźnicy, szewcy, […]

Profesor Zabrocki

Profesor Zabrocki – wybitny językoznawca rodem z Czerska. Ludwik Zabrocki przyszedł na świat 24 listopada 1907 roku w Czersku (powiat chojnicki) w rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli rolnik i murarz Józef Zabrocki oraz Emma z domu Weinberg, córka leśniczego. W rodzinnej miejscowości chodził do szkoły powszechnej, a następnie kontynuował naukę w gimnazjum chojnickim. Po maturze […]

Niemiec – Polak. Dwa bratanki

Niemiec – Polak. Dwa bratanki RobertBertrandOldenburg pochodził z Gdańska, ówczesnej stolicy prowincji Prusy Zachodnie. Urodził się 27 lutego 1814 r. w rodzinie niemieckich katolików Ferdinanda i Anne Elisabeth z d. Rau. W Chojnicach przebywał przez dziewięć lat, kształcąc się w miejscowym gimnazjum. Przyjaźń z Polakami Od dzieciństwa pociągała go wiedza. Edukację gimnazjalną rozpoczął jednak [...]

Andrzej Lorbiecki – incydenty graniczne

W lutowym numerze „Chojniczanina” z roku 2018, pisałem o incydentach granicznych na terenie placówki Straży Granicznej w Charzykowie1. Przeszukując własne materiały archiwalne o całkowicie odmiennej tematyce, natknąłem się na ciekawe zapiski, które po powiązaniu w jedną całość, pokazują mało znany incydent graniczny a jednocześnie losy wcześniej nie znanego podchorążego Wojska Polskiego. [...]

Pasjonat nauki i oświaty

Jednym z korespondentów Wojciecha Kętrzyńskiego, zasłużonego polskiego historyka i językoznawcy okresu zaboru pruskiego, był urodzony w Chojnicach Franciszek Loeper. Uczony i społecznik Warto przypomnieć Czytelnikom Chojniczanina najpierw postać Wojciecha Kętrzyńskieg (1838-1918). Był on synem Polaka Józefa Winklera, oficera armii pruskiej, i Niemki Eleonory z d. Raabe. Literatura [...]