piątek, 30 lipca 2021r.

dziś są imieniny: Julity, Piotra, Aldony. Podaruj prezent

Historia Chojnic

Ostatnio dodane

Browarnictwo w Chojnicach

Pierwsze wzmianki o chojnickich piwowarskich tradycjach pochodzą z 1436 roku, kiedy to komtur człuchowski zakazał 4 cechom chojnickim warzyć słód i piwo na sprzedaż. Księga miejska przytacza liczne zarządzenia odnoszące się do piwa. W latach 1417 – 1436, rzemieślnicy Chojniccy otrzymują Wilkierze czyli przywileje cechowe. W roku1417 otrzymują je krawcy. W 1422 tkacze, rzeźnicy, szewcy, […]

Profesor Zabrocki

Profesor Zabrocki – wybitny językoznawca rodem z Czerska. Ludwik Zabrocki przyszedł na świat 24 listopada 1907 roku w Czersku (powiat chojnicki) w rodzinie chłopskiej. Jego rodzicami byli rolnik i murarz Józef Zabrocki oraz Emma z domu Weinberg, córka leśniczego. W rodzinnej miejscowości chodził do szkoły powszechnej, a następnie kontynuował naukę w gimnazjum chojnickim. Po maturze […]

Niemiec – Polak. Dwa bratanki

Niemiec – Polak. Dwa bratanki RobertBertrandOldenburg pochodził z Gdańska, ówczesnej stolicy prowincji Prusy Zachodnie. Urodził się 27 lutego 1814 r. w rodzinie niemieckich katolików Ferdinanda i Anne Elisabeth z d. Rau. W Chojnicach przebywał przez dziewięć lat, kształcąc się w miejscowym gimnazjum. Przyjaźń z Polakami Od dzieciństwa pociągała go wiedza. Edukację gimnazjalną rozpoczął jednak [...]

Andrzej Lorbiecki – incydenty graniczne

W lutowym numerze „Chojniczanina” z roku 2018, pisałem o incydentach granicznych na terenie placówki Straży Granicznej w Charzykowie1. Przeszukując własne materiały archiwalne o całkowicie odmiennej tematyce, natknąłem się na ciekawe zapiski, które po powiązaniu w jedną całość, pokazują mało znany incydent graniczny a jednocześnie losy wcześniej nie znanego podchorążego Wojska Polskiego. [...]

Pasjonat nauki i oświaty

Jednym z korespondentów Wojciecha Kętrzyńskiego, zasłużonego polskiego historyka i językoznawcy okresu zaboru pruskiego, był urodzony w Chojnicach Franciszek Loeper. Uczony i społecznik Warto przypomnieć Czytelnikom Chojniczanina najpierw postać Wojciecha Kętrzyńskieg (1838-1918). Był on synem Polaka Józefa Winklera, oficera armii pruskiej, i Niemki Eleonory z d. Raabe. Literatura [...]

Andrzej Lorbiecki: Domy z reparacyjnej pożyczki

Spacerując chojnickimi ulicami, napotykamy na charakterystyczne budynki z czerwonej cegły. Większa ich część jest usytuowana w rejonie ul. Ceynowy i należała do Zakładu Poprawczego. Dwa w rejonie dawnych Zakładów Mięsnych przy ul. Zielonej, jeden przy ul. Towarowej nr 1. Mało kto zdaje sobie sprawę, że wszystkie te budynki oraz kilka innych, dziś już nie istniejących, […]

Andrzej Lorbiecki: Karczmy powiatu chojnickiego

Jak podaje encyklopedia – Karczma (gospoda, zajazd; dawniej też austeria, arenda, harenda, oberża) to budynek pełniący funkcję wyszynku, miejsca spotkań i zabaw miejscowej ludności oraz domu zajezdnego przeznaczonego dla podróżnych. Historia karczm w Polsce datuje się od wczesnego średniowiecza i związana jest z prawem propinacji. Początkowo stanowiły własność władcy, który nadawał [...]

1 września 1939 roku pod Krojantami

1 września 1939 roku okolice Krojant stały się rejonem walk między 18 Pułkiem Ułanów Pomorskich a niemiecką 20 Dywizją Zmotoryzowaną. Niemcy planowali przedostać się w kierunku Chojnic i dalej do Grudziądza. Polacy byli zmuszeni do ewakuacji przez rzekę Brdę. 18 Pułk Ułanów by osłonić odwrót piechoty polskiej miał w związku z tym wykonać natarcie na […]

Andrzej Lorbiecki: Pruskie pomniki w Chojnicach

Początków militarnej rywalizacji Francji i Niemiec można doszukiwać się w podziale imperium Karola Wielkiego. Jednak jej nowoczesne przejawy mają swe źródło w wojnach rewolucyjnych. Francuzi zapamiętali dwa niemieckie mocarstwa; Prusy i Austrię, jako najeźdźców z lat 1793 i zwycięzców wojen kończących epokę napoleońską. Natomiast w pamięci Niemców Francuzi zapisali się jako okupanci z lat [...]

Augustianie w Chojnicach

Zakon Świętego Augustyna – zgromadzenie zakonne założone we Włoszech przez papieża Aleksandra IV 1 marca 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot pustelniczych (eremickich), które żyły według reguły świętego Augustyna z Hippony. Pod koniec XIII wieku Zakon upodobnił się do zakonu żebrzącego; zakonnicy opuszczali eremy, tworzyli klasztory w miastach, głosili kazania, przyjęli zasadę [...]

Andrzej Lorbiecki: Niemieckie koszary w Chojnicach

Zaraz po zajęciu miasta w dniu 1 września 1939r. niemiecka armia przystosowała do swoich celów opuszczone koszary polskie. W pierwszej kolejności wojska niemieckie zajęły koszary 1 Batalionu Strzelców przy ul. Świętopełka, oraz stare koszary przy ul. Nowe Miasto. W miarę rozwoju sytuacji na froncie, w Chojnicach zaczęło brakować miejsca dla maszerujących wojsk. Szczególnie dało się […]

Andrzej Lorbiecki: Pruskie kanały kanalizacyjne w Chojnicach cz. 2

W 1868 roku lustro jeziora obniżono o 2 stopy. Młyn wodny który służył miastu od 508 lat częściowo rozebrano a koło wodne młyna unieruchomiono. Kolejne osuszanie jeziora Zakonnego nastąpiło w sierpniu 1894 r. ponownie obniżono taflę jeziora. Dalsze osuszanie jeziora nastąpiło w czerwcu 1923 r. i w lipcu 1924 r. Mimo bagrowania mułu i ponoszenia […]

Andrzej Lorbiecki: Dywersyjna akcja niemieckich pociągów pancernych

Nieprawdziwe wręcz fantastyczne opowieści dotyczące niemieckiego pociągu pancernego na stacji w Chojnicach krążą do dzisiaj. Jak powiedział największy propagandzista III Rzeszy „kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą”. Dziś po latach trudno jest dociec prawdzie, a najtrudniej sprostować wydane drukiem opisy. Jedynie żmudna weryfikacja dokumentów i wspomnień z tamtych lat doprowadza [...]

Antykrzyżacka opozycja w Chojnicach

Dzieje Chojnic połowy XV wieku związały się z istnieniem i działalnością Związku Pruskiego co przyczyniło się do powrotu Pomorza Gdańskiego i Chojnic do Królestwa Polskiego w 1466 roku. W 1309 r. całe Pomorze Wschodnie, wraz z Chojnicami zostało zajęte przez Krzyżaków. Na znaczenie Chojnic w państwie zakonnym wpływało położenie miasta. Zatrzymywali się w nim kurierzy […]

Uroczystości pogrzebowe ofiar „Doliny Śmierci”

W lipcowym wydaniu gazety przedstawiam państwu zdjęcia, które zostały zrobione w czasie konduktu żałobnego i samej uroczystości pogrzebowej zamordowanych na polach igielskich, w jednej z największych zbiorowych mogił w czasie II wojny światowej na Pomorzu – „ Dolinie Śmierci”. Zdjęcia zostały zrobione 8 grudnia 1945 roku, na jednym z nich doskonale jeszcze widać zniszczenia [...]