Dodatkowe 5 mln zł na realizację projektu dotyczącego deszczówek

W środę 3 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnicach podpisany został aneks zwiększający wysokość dofinansowania na realizację projektu Gminy Miejskiej Chojnice pt. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”. Dodatkowe środki w wysokości 5 075 865,28 zł pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Aneks z przedstawicielami Gminy Miejskiej Chojnice podpisali marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Leszek Bonna. Podczas uroczystości wręczony został także symboliczny czek pamiątkowy z informacją o  zwiększeniu dofinansowania unijnego.

Projekt, który zrealizowany zostanie do końca grudnia 2022 r. obejmuje budowę i przebudowę systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych oraz zbiorników retencyjnych na terenie miast Chojnice i Człuchów. Celem projektu jest wzmocnienie odporności Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego na powodzie i susze. Realizacja projektu wpłynie korzystnie na adaptację obszarów obu zlewni do zmian klimatu wywołujących ekstremalne zjawiska typu powodzie i susze, poprzez zwiększenie retencji powierzchniowej, wyrównanie przepływów w ciekach oraz usprawnienie systemów odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie też znaczna redukcja zanieczyszczeń trafiających do odbiorników wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, a tym samym nastąpi poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych i podziemnych oraz licznych obszarów chronionych. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nastąpi poprawa jakości życia mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności turystycznej, osiedleńczej i gospodarczej regionu.

Projekt zakłada budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości: 14,2 km, w tym na terenie miasta Chojnice – 11,5 km (ok. 30 ulic), budowę zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 88.9 tys. m3 (118% wskaźnika założonego w RPO dla całego województwa, który wynosi 75 tys. m3) oraz regulację rzeki Strugi Jarcewskiej w korycie otwartym na odcinku ok. 2,7 km i układzie zamkniętym na odcinku ok. 0,43 km.

Wody deszczowe będą podczyszczane w wybudowanych 12 układach separatorów.

źródło: miastochojnice.pl

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.