Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2018r.

W maju bieżącego roku w Urzędzie Miejskim w Chojnicach został opracowany Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2018 rok. Dokument ten powstał w związku z art. 28 aa. 1 ustawy o samorządzie gminnym, obligującym do podsumowania działalności burmistrza w roku 2018, w szczególności w zakresie realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy oraz budżetu obywatelskiego.

Raport jest rozszerzeniem informacji przedstawianych co roku w sprawozdaniu rocznym z realizacji budżetu i źródłem wiedzy o faktycznym stanie gminy. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało nam się zrealizować szereg kluczowych inwestycji, potwierdzających należytą realizację Strategii Rozwoju Miasta Chojnice oraz mających wpływ na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Dokument obejmuje 126 stron i ukazuje aktualną sytuację naszej gminy w poszczególnych obszarach jej działania oraz pozycję naszego miasta na tle innych miast. Z uwagi na zbliżone wielkości budżetów oraz liczbę mieszkańców do analizy porównawczej Chojnic wybrano Kwidzyn, Malbork oraz Szczecinek.

Raport o stanie gminy zawiera wiele cennych informacji i powinien stanowić lekturę obowiązkową dla wszystkich mieszkańców. Aby zachęcić Państwa do przeczytania go, pragnę przedstawić kilka kwestii wybranych z całości.

Na początek chciałbym zwrócić uwagę na wysokość dochodów wykonanych ogółem w 2018 r., które w Chojnicach wyniosły niespełna 173,7 mln zł (4.581 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca) i były wyższe niż w Malborku (163,4 mln zł – 4.465 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca) i Szczecinku (161,1 mln zł – 4.301 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca), ale niższe niż w Kwidzynie (176,7 mln zł – 4.805 zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca). Natomiast wydatki wykonane ogółem w Chojnicach były najwyższe i wyniosły prawie 200 mln zł. W Kwidzynie 192 mln zł, w Malborku 178 mln zł i Szczecinku prawie 164 mln zł. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniósł u nas 94,7%, natomiast udział wydatków 76%.

W raporcie porównaliśmy liczbę mieszkańców. Na koniec roku 2018 liczba osób zameldowanych w Chojnicach na pobyt stały wyniosła 37.907. Proszę jednak pamiętać, że liczba ta przestawia jedynie wykaz osób zameldowanych, a nie faktycznie zamieszkujących nasze miasto. Gdyby zliczyć wszystkich mieszkających, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w Chojnicach mieszka nawet 40 tys. osób.

Analizując kolejne strony raportu warto zwrócić uwagę na wysokość podatków. I tutaj możemy się pochwalić, ponieważ mamy zdecydowanie najniższe podatki. Na przykład podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Chojnicach wynosi 19,70 zł, natomiast w Malborku 21,37 zł, w Szczecinku 22,66 zł, a w Kwidzynie 23,09 zł. Wyjątkiem jest opłata od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego. Przodujemy w kwestii ceny za wodę. Za 1m3 stawka w roku 2018 wynosiła 2,49 zł (do 20.08.2018 r. oraz 2,97 zł docelowo do 20.08.2021 r.). Dla porównania w Szczecinku była droższa o 27 gr, w Kwidzynie o 39 gr, a w Malborku prawie o złotówkę. Natomiast w przypadku ścieków, to my mieliśmy najwyższą stawkę, która wynosiła 9,10 zł (stawka od 01.01.2018 do 20.08.2018 oraz 7,89 zł z uwzględnieniem dopłaty z miasta; docelowo do 20.08.2021 r. – 9,80 zł oraz 8.59 zł z dopłatą od miasta). W Szczecinku ścieki były tańsze o ok. 1 zł, w Malborku prawie o 3 zł i w Kwidzynie o ponad 5 zł.

W przypadku wydatków inwestycyjnych jesteśmy liderem. Udział wszystkich wydatków związanych z inwestycjami w wydatkach ogółem wyniósł 24%. Dla porównania w Malborku nieco mniej bo 22%, w Kwidzynie ok. 16% i w Szczecinku prawie 10%.

Kolejne porównanie wymaga niewątpliwie głębszej analizy i rozszerzenia audytu, ponieważ odnosi się do wydatków na administrację publiczną związaną z Urzędem Miejskim. Dotyczy to wynagrodzeń osobowych, szkoleń, podróży służbowych oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Jak się okazało, Chojnice w porównaniu z Kwidzynem, Malborkiem i Szczecinkiem zatrudniają więcej pracowników, a co za tym idzie, wydają więcej środków na administrację. Sytuacja ta może wynikać ze struktury zatrudnienia, bo nie wiemy czy pozostałe miasta zatrudniają np. konserwatora zabytków, pracowników w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych.

W raporcie poruszony został także temat Straży Miejskiej. Na tle innych miast jesteśmy na trzecim miejscu jeżeli chodzi o wydatki na Straż Miejską jak i dochody z niej uzyskane.

Analizie poddane zostało również zadłużenie miasta, które w stosunku do pozostałych trzech miast mamy największe. Na pierwszy rzut oka, wygląda to niezbyt optymistycznie, jednak proszę się nie obawiać, bo nie wynika to ze złej kondycji finansowej Chojnic. Proszę pamiętać, że Chojnice mają większy budżet niż trzy pozostałe miasta. O poziomie zadłużenia decyduje m.in. ilość i jakość przeprowadzanych w mieście inwestycji. A my realizujemy i będziemy realizować w tej kadencji kluczowe dla mieszkańców inwestycje. Wysokość zadłużenia wiąże się poniekąd m.in. z wysokością pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej w latach 2014-2020. I tu znowu jesteśmy liderem. Suma jaką pozyskało miasto w tej perspektywie wyniosła ponad 82 mln zł. Gdzie w Malborku kwota ta wyniosła ponad 39 mln zł, w Kwidzynie niespełna 21 mln zł i w Szczecinku ponad 9 mln zł. Ponadto z wykazów przedsięwzięć wieloletnich, nasze nakłady finansowe na programy i projekty wspierane innymi środkami wyniosą aż 141 mln zł, a w Kwidzynie tylko 3 mln zł, w Malborku trochę więcej bo 22,5 mln zł i w Szczecinku ok. 26 mln zł.

W raporcie porównaliśmy także stopę bezrobocia, która w powiecie chojnickim wyniosła 8,6%, w powiecie kwidzyńskim najmniej bo 5,4%, w powiecie malborskim 12,5% i powiecie szczecineckim aż 15,2%.

Czego można dowiedzieć się jeszcze z raportu? Zawiera on szczegółowe informacje dotyczące finansów, dane na temat stanu mienia komunalnego, informację o realizacji polityk, programów i strategii, informację o realizacji uchwał Rady Miejskiej, współpracy z innymi społecznościami samorządowymi, a także stanowi źródło wiedzy na temat miejskich inwestycji, edukacji, rozwoju naukowego i społeczno- gospodarczego oraz informacji o wynikach finansowych spółek miejskich i spółek z udziałem miasta Chojnice.

Po przeczytaniu raportu możecie Państwo wywnioskować, że pewnych kwestii zabrakło i nie wszystko jest wyjaśnione. Pragnę w miejscu tym Was drodzy Mieszkańcy zapewnić, że to pierwszy taki raport, który stanowi kompendium wiedzy na temat stanu miasta, i który na pewno w kolejnych latach będzie poszerzany o nowe zakresy. Znacie mnie i wiecie, że jestem otwarty na krytykę, sugestie i współpracę. W końcu tworzymy to miasto razem.

Na zakończenie wspomnę tylko, że dnia 24 czerwca odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej, podczas której miała miejsce debata nad przygotowanym raportem. Ubolewam tylko nad tym, że podczas jej trwania nikt z mieszkańców nie zabrał głosu. Być może przyczynił się do tego wymagany próg zebrania 50 podpisów. W ostateczności w debacie głos zabrali radni. Raport został przyjęty, a ja otrzymałem wotum zaufania, za które serdecznie dziękuję.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Chojnice za 2018 rok dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Zachęcam do zapoznania się z nim.

Burmistrz Arseniusz Finster

przez Redakcja Chojniczanin.pl

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.